Az adóbevallás teljesítése kétféle módon történhet:

1. Önadózóként saját magának elkészíti a bevallását. Határidő: 2018. május 21.
2. Az Adóhatóság minden magánszemély számára, – az egyéni vállalkozókat kivéve – „bevallás tervezetet” készít a 2017. évről.

  • Ügyfélkapuval rendelkező magánszemély, elektronikus úton tudja megnézni, szükség esetén javítani, jóváhagyni a bevallás tervezetet, amely ebben az esetben véglegessé válik.
    A tervezet 2018. március 15.-től megtekinthető meg.
  • Ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemély kérheti, hogy az Adóhatóság számára postai úton megküldje a bevallás tervezetet. Ehhez szükséges adatok: név, születési hely, adóazonosító. Az igény eljuttatása az Adóhatóság felé: 2018.03.15-ig meg kell, hogy történjen.

Amennyiben a tervezet hibás, vagy módosítás szükséges, csak bevallással rendezhető.
A hibátlan tervezettel nincs további teendő.

  • Abban az esetben, ha az ügyfélkapuval rendelkező magánszemély nem hagyja jóvá a tervezetet, arra módosítás, javítás nem történik a bevallási határidő lejártáig, elfogadottként kezeli az Adóhatóság.
  • Szintén elfogadottnak tekinti a Adóhatóság, ha az ügyfélkapuval nem rendelkező magánszemély nem kéri postai úton a tervezet, vagy ha kérte, de nem küldött rá bevallást.